FANDOM


1 lutego

Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko podpisał ustawę nr 1813 – VI „Ratyfikacji umowy o grancie między Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju, Rządem Ukrainy i Państwowym Komitetem Kontroli Jądrowej”. Dokładny tekst jest dostępny na stronie Głowy Państwa.

Dzięki podpisaniu tej umowy EBOR będzie mógł przeznaczyć na działania w Czarnobylu około 3,5 mln euro. Głównym celem jest wsparcie Ukrainy, która za te pieniądze nadrobi zaległości w spełnieniu norm dotyczących budownictwa oraz wprowadzaniu nowego schronu do użytku, co niesie ze sobą wiele problemów i niejasności w sferze bezpieczeństwa.

Źródło Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.