FANDOM


2 września

Obecnie na placyku obok CzAES w ramach planu SIP 08-1-001 „Projektowanie, budownictwo, wdrażanie do użycia nowych, bezpiecznych powłok” poprzez generalnego wykonawcę, SP Nowarka, trwają prace przygotowujące infrastrukturę dla robotników i badania inżynieryjne.

Pierwszy etap prac, a mianowicie przygotowanie infrastruktury dla pracom towarzyszącym budowie, dotyczy oczyszczenia terenu ATC-3 „Prypeć”, rekonstrukcji ABK i organizacji siedziby koncernu CP NOWARKA. Według planu, te prace będą prowadzone do połowy 2020 roku. Poza tym, firma z podwykonawcą GP EkoCentr-Czarnobyl przeprowadza radiologiczną analizę strefy alienacji. W tych pracach zawiera się także remont betoniarni, z której będą czerpane produkty do budowy. Planowany termin gotowości zakładu – grudzień tego roku.

Drugi rodzaj prac – badania i rozpoznanie inżynieryjne. W obecnym momencie główny zleceniobiorca przeprowadza rozpoznania topografii terenu. Wspólnie z Kijowskim Instytutem Badań Inżynieryjnych i instytutem „Energoprojekt” NOWARKA prowadzi na wielka skalę badanie geodezyjne i geologiczne gruntów. Należy to wykonać dla potwierdzenia wcześniejszych badań i opracować plan wylania fundamentów.

Źródło Edytuj

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.