FANDOM


28 stycznia

Odbył się wideo-most Kijów-Moskwa pt. „Ludzki czynnik w katastrofach technologicznych” w ramach projektu „Ostrożnie, historia!”

Uczestnicy konferencji wygłosili swoje poglądy na temat przyczyn i skutków awarii, opowiedzieli o swoim udziale w likwidacji, podzielili się swoimi wspomnieniami i tym, jak osobiście dotknęła ich awaria. Udział wzięli naukowcy, likwidatorzy, dziennikarze i politycy. Nie zważywszy na różnice poglądów uczestnicy doszli do konkluzji, że w bezpieczeństwie jądrowym ważny jest zarówno czynnik technologiczny, jak i człowiek. Zostało także podkreślone, że mimo różnych stosunków ukraińsko-rosyjskich, naukowcy ściśle ze sobą współpracują. Aleksandr Sirota wysunął także propozycje, aby przekształcić Prypeć w unikatowe muzeum, przypominające tamte wydarzenia.

Organizatorzy podkreślili, że to nie ostatnia taka konferencja. Ważne, żeby w świadomości społecznej było jak najmniej białych plam w tak skomplikowanej sprawie jak Czarnobyl, ponieważ mając tylko rzetelne informacje można wyciągać owocujące w przyszłości wnioski.

Źródło Edytuj