FANDOM


11 lutego

W dniach 10-11 lutego 2010 roku w Sieniawie odbyło się kolejne spotkanie w ramach umowy bilateralnej z Ukrainą. Polskiej delegacji przewodniczył Prezes Państwowej Agencji Atomistyki prof. Michael Waligórski, delegacją ukraińską kierowała Pani Olga Makarovska, zastępca przewodniczącego urzędu dozoru jądrowego (The State Nuclear Regulatory Committee of Ukraine, SNRCU).

Podczas spotkania poruszano kilka tematów istotnych z punku widzenia nowych zadań PAA. Polska delegacja zainteresowana była doświadczeniami SNRCU z przeprowadzonej na Ukrainie w 2008 roku misji IRRS (Integrated Regulatory Review Service). Pani Olga Makarovska, która uczestniczyła w kilku misjach, także jako ekspert, podkreślała duże znaczenie procesu samooceny dla sprawnego i efektywnego przebiegu misji. Nie bez znaczenia dla wydajnego przebiegu samooceny w przypadku Ukrainy było jednoczesne wprowadzanie w SNRCU systemu zarządzania jakością, zakończonego uzyskaniem w 2008 roku certyfikatu zgodności z normą ISO 9001:2008.

W czasie spotkania zwrócono uwagę na problem gospodarki odpadami promieniotwórczymi, w szczególności sposobu finansowania przetwarzania i składowania tych odpadów. Strona ukraińska posiada tu spore doświadczenie i w chwili obecnej wprowadza nowe interesujące projekty, w tym krajowy fundusz na rzecz gospodarki odpadami promieniotwórczymi.

Delegacja polska miała również możliwość zapoznania się z badaniami opinii publicznej na Ukrainie na temat energetyki jądrowej, zarówno z punktu widzenia dozoru jądrowego (SNRCU), jak i instytucji eksploatującej elektrownie jądrowe (ENERGOATOM).

PAA na obecnym etapie rozwoju czerpie wiele korzyści ze współpracy z doświadczonym na polu energetyki jądrowej SNRCU. W ramach współpracy polsko-ukraińskiej planowane są dalsze spotkania, dla kontynuowania wymiany doświadczeń w omawianych obszarach zagadnień. Na najbliższym z tych spotkań, planowanym na 2011 rok, omówiona zostanie sprawa współpracy na wypadek ewentualnego ataku terrorystycznego z wykorzystaniem materiałów jądrowych podczas EURO 2012.

Źródło Edytuj