FANDOM


11 sierpnia

W 2016 rozpocznie się budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak na konferencji prasowej po posiedzeniu Rady Ministrów. 11 sierpnia br. rząd przyjął Ramowy harmonogram działań na rzecz energetyki jądrowej oraz aktualizację Planu prywatyzacji na lata 2008-11.

Harmonogram przygotowany przez Pełnomocnika Rządu ds. Energetyki Jądrowej obejmuje cztery etapy. W pierwszym, do końca 2010 roku, planujemy przygotowanie Programu energetyki jądrowej i całego systemu regulacji – powiedział. W tym czasie inwestor przeprowadzi odpowiednie analizy przedinwestycyjne.

W drugim etapie, tj. w latach 2011-2013, powinien zostać zawarty kontrakt na budowę elektrowni jądrowej, po uprzednim wyborze spośród wiodących technologii – wyjaśnił wicepremier Pawlak. W etapie trzecim, przewidzianym na lata 2014-2015, zostanie przygotowany projekt techniczny i uzyskane niezbędne pozwolenia. A czwarty etap, od 2016 do 2020, to budowa elektrowni jądrowej – dodał.

Wicepremier Pawlak odniósł się również do postanowień rządu o przyspieszeniu Programu prywatyzacji. Procesy prywatyzacyjne są zaplanowane w ten sposób, by zachować kontrolę Skarbu Państwa nad kluczowymi aktywami, szczególnie jeśli chodzi o energetykę – wyjaśnił.

Dodał, że rząd jest otwarty także na szersze zaangażowanie obywateli w prywatyzację. Przedmiotem kolejnego posiedzenia Rady Ministrów będą propozycje dotyczące trwałego zagospodarowania ziemi popegeerowskiej, tj. ok. 1 800 tys. ha – poinformował. Jak zapowiedział, rząd rozpatrzy możliwość zastąpienia wieczystego użytkowania ziemi na trwałą własność. Wzmocnienie własności może pomóc w skuteczniejszym przezwyciężaniu zjawisk kryzysowych – podsumował wicepremier Pawlak.

Źródło Edytuj