FANDOM


21 sierpnia

O zakończeniu procesu zalesiania, za pięć lub sześć lat, na terenach skażonych promieniotwórczym opadem po białoruskiej części zawiadomił 21 sierpnia w Mińsku Minister Gospodarki Leśnej Walentin Szatrawko.

Minister mówił, że co roku na zanieczyszczonych terenach sadzone są nowe drzewostany. Prace są zwłaszcza aktywne w rejonie Wietkowskim, który poddał się największemu skażeniu. Dla zalesienia wykorzystuje się odmiany drzew z zakrytym systemem korzeniowym.

Oprócz zalesiania zanieczyszczonych terytoriów, prowadzi się obserwacje ziem, gdzie w pierwszych latach po awarii zasadzał się siew naturalny. Nie udało się, niestety, zdobyć wyników na które liczyliśmy – powiedział Szatrawko. Przede wszystkim dotyczy to Poleskiego Radiologiczno-Ekologicznego Rezerwatu.

Fachowcy z Narodowej Akademii Nauk opracowali gatunek modyfikowanej genetycznie brzozy, która może usuwać radionuklidy z gleb, jednak projekt nie uzyskał jeszcze pełnej aprobacji, jak zawiadomił Szatrawko.

Źródło Edytuj