FANDOM


20 kwietnia

Oficjalny stan obecny Sarkofagu według podanego do informacji przez ukraińskie przedsiębiorstwo GCP CzAES.

W 2008 roku zakończono stabilizacyjne przedsięwzięcia na Sarkofagu. Został podpisany akt o ich wykonaniu, w tym także remont wierzchniego pokrycia OU. Ukończono 14 operacji, także odrestaurowana została konstrukcja Sarkofagu, dzięki czemu będzie on w stanie spełniać swoją rolę przez najbliższe 15 lat, co czasem koniecznym do wybudowania Łuku. Hermetyzacja poszycia pozwoliła zmniejszyć przepływ między atmosferą a wnętrzem Sarkofagu.

Powierzchnia ogólna dachu Sarkofagu nad salą główną wynosi 450 m2. Miejsca z wyraźnym postępem korozji składały się na 6% całości (84 m2). Wyznaczono 15 miejsc gdzie rozmiar rejonów zardzewiałych wynosił od 0,1 do 1 metra kwadratowego. Wszystkie 120 wszystkich listw podlegało wymienia, dla bezpieczeństwa poruszającego się po dachu personelu. Zostały także załatane wszystkie niedoskonałości, które naprawiono ponad 530 m2 blachy karbowanej.

Minęło już półtorej roku od oficjalnego zamknięcia tego etapu projektu. Zarówno użytkownicy jak i obecni zleceniobiorcy nie roszczą żadnych zastrzeżeń co do wykonanych robót. To świadczy o dobrym wykonaniu ważnego etapu budowy NBK. Obecnie w ramach „Projektu przedsięwzięć na OU” (POM) przeprowadza się następujące czynności:

  • „Prace przygotowawcze dla NBK. Przygotowanie podłoża”, które przewidują oczyszczenie i zaplanowanie terenów pod place ziemne na szyny pod NBK. Podczas tych prac zostanie usuniętych ponad 35 tysięcy metrów sześciennych materiałów glebowych i elementów zanieczyszczonych radiacyjnie. Głównym elementem prac jest usunięcie wszystkich utrudniających pracę elementów. Wykonywane są przeniesienia komunikacji, dróg, płyt, zabudowań, trwają prace ze żwirami, ustala się podziały działek, a także roboty dotyczące rozbiórki ochrony biologicznej z 1986 roku, w toku. Wszystkie prace są pod kontrolą, termin zakończenia – rok 2010.
  • „Modernizacja systemu kontroli i ochrony fizycznej” – prace przewidują zwiększenie ochrony fizycznej Sarkofagu. Roboty znajdują się na etapie wstępnych wypróbowań ze stopniowym wprowadzaniem nowej obrony fizycznej, która pozwoli utworzyć system odpowiadający wymaganiom. Prace zapowiedziane na rok 2010.
  • „Projektowanie i wdrażanie zintegrowanego automatycznego systemu kontroli” (IASK) – prace przewidują stworzenie systemu kontroli bezpieczeństwa jądrowego i określania sytuacji radiacyjnej Sarkofagu. Ponadto kontrolować stan konstrukcyjny budowli oraz warunki sejsmologiczne. Zdecydowanie zmodernizuje to obecny stan systemu kontroli. Prace planowane na rok 2010.
  • „Stworzenie systemu ochrony przeciwpożarowej” – zapowiadane są instalacje systemu przeciwpożarowego oraz demontaż materiałów łatwopalnych. Prace zakończą się w 2011.
  • „Zaprojektowanie, budowanie i wprowadzanie do użytku Nowej Bezpiecznej Powłoki (NBK)”. W 2010 ma zakończyć się etap projektatorski. Zakończenie prac w roku 2013.
  • Budowa odpowiedniej wentylacji dla pracowników składowiska w bloku trzecim. Prace do 2011, rozpoczęcie już w tym roku.

Źródło Edytuj