FANDOM


27 sierpnia

Zatwierdzono rządową strategię dotyczącą zachowania z promieniotwórczymi odpadami (RAO). Celem jest stworzenie bezpiecznego systemu utylizacji, włączając niszczenie już powstałych RAO. Początek realizacji zaplanowany jest na rok 2010, czas przedsięwzięcia – 50 lat.

Zaświadczenie. Na Ukrainie w 2009 roku było nagromadzonych 2724,7 tysięcy kubików materiałów twardych (w tym 1913 tysięcy w strefie alienacji i 600 tysięcy w Sarkofagu oraz 171 tysięcy w podziemnych punktach dezaktywacji), i 42,1 tysięcy kubików płynnych (m.in. 20 tysięcy na CzAES, 18,57 tysięcy na innych AES) RAO. Na miliard kWh energii elektrycznej wytwarza się 27 kubików materiałów stałych i 35,1 kubików materiałów ciekłych RAO.

Na pierwszym etapie (8 lat) planuje się stworzenie organizacji państwowej, której zadaniem będzie usuwanie RAO ze składowisk AES, stworzenie i wybudowanie odpowiednich kontenerów dla krótkożywotnych nisko- i średnioaktywnych materiałów oraz przechowywania długożywotnych nisko- i średnioaktywnych odpadów.

Na drugim etapie (30 lat) planuje się zakopanie wszystkich krótkożywotnych nisko- i średnioaktywnych materiałów, budowa i wprowadzanie w użycie składowiska dla długożywotnych nisko- i średnioaktywnych materiałów, opracowanie technologii umożliwiającej usunięcie materiałów RAO z Sarkofagu.

Na trzecim etapie m.in. planuje się przeprowadzić całkowite wydobycie i zakopanie materiałów z CzAES i Sarkofagu.

Przewidziane procesy będą prowadzone na specjalnych placykach AES, przeprofilowanych miejscach składowania i specjalnych kontenerach, w których trafią do centrali, gdzie zostaną odpowiednio składowane w certyfikowanych składowiskach.

Koszt szacuje się na 35,8 mld hrywien, na pierwszym etapie – 4,9 mld finansowane będzie przez budżet państwa, producentów RAO, organizacji międzynarodowych i innych.

Źródło Edytuj